Hoger schooladvies in grote steden

Op veel scholen krijgen leerlingen een hoger schooladvies dan verwacht mag worden op basis van hun Cito-uitslag.

Vooral in de vier grote steden vallen de adviezen hoger uit. Dat bevestigt een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs maandag na berichtgeving hierover in Trouw.

In Friesland krijgen kinderen juist een relatief laag advies.

De inspectie vergeleek de scores van 150 duizend leerlingen die de Citotoets vorig jaar maakten met het advies dat de basisschool vervolgens gaf voor hun verdere schoolloopbaan.

Op ongeveer vijfhonderd scholen kreeg meer dan de helft van de leerlingen een hoger advies. Op nog eens duizend scholen ging het nog altijd om veertig procent van de schooladviezen.

Onderzoek

De onderwijsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de schooladviezen.

De inspectie wil meer inzicht krijgen in de manier waarop de adviezen tot stand komen en of leerlingen met dezelfde kenmerken op de ene plek meer kansen hebben dan op de andere.

Momentopname

De woordvoerder benadrukt dat een school goede reden kan hebben om af te wijken van het resultaat van de Citotoets. Volgens hem gaat het immers om een momentopname.

De Tweede Kamer besloot vorige maand dat de Citotoets vanaf 2015 pas mag worden afgenomen als de leerlingen al een schooladvies hebben gekregen en zich al hebben ingeschreven bij een middelbare school. Het schooladvies wordt daardoor belangrijker.

Gescheiden ouders

Het CBS meldt maandag op basis van dezelfde cijfers dat kinderen met gescheiden ouders gemiddeld een lagere Cito-score halen dan kinderen uit intacte gezinnen.

Kinderen met stiefouders scoren gemiddeld nog wat lager dan kinderen uit eenoudergezinnen. 

Het CBS constateerde ook dat er een verband is tussen de Cito-score van kinderen en het inkomen van het gezin waarin ze wonen.

Kinderen uit gezinnen in de hoogste inkomensgroep scoorden gemiddeld bij 7 punten hoger dan die in de laagste inkomensgroep, aldus het CBS.

Opleidingsniveau

Dat komt volgens het CBS omdat een hoog inkomen vaak het gevolg is van een hoger opleidingsniveau van ouders. Kinderen van hoogopgeleide ouders presteren vaak beter op school. Ook kunnen deze ouders meer geld besteden aan boeken, een eigen kamer en huiswerkbegeleiding.

Het verband tussen inkomen en Cito-score verklaart volgens het statistiekbureau de lagere score bij gescheiden ouders: eenoudergezinnen hebben vaak minder te besteden.

De lagere score bij kinderen met stiefouders kan het CBS echter niet verklaren. In alle inkomensgroepen hadden deze kinderen een lagere gemiddelde score, aldus het CBS.

Lerarenvakbond

Volgens de lerarenvakbond AOb komt het vaak voor dat leraren door hoogopgeleide ouders onder druk worden gezet om een hoger advies te geven voor hun kind. De AOb noemt dit als mogelijke verklaring voor de verschillen in schooladvies.

De bond zegt verder het vervolgonderzoek van de inspectie met belangstelling te volgen.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, sluit zich daarbij aan. Volgens een woordvoerder van de raad voor primair onderwijs is het bij deze cijfers met name interessant om te weten wat de verklaring is van de verschillen in adviezen. ''We kunnen hier nog geen echte conclusies uit trekken'', aldus een woordvoerder.

Tip de redactie