'EU-lidstaten eens over hogere uitstootnorm voor dieselauto's'

Dieselauto's mogen vanaf 2017 circa twee keer zoveel stikstof uitstoten als de geldende norm van 80 microgram per kilometer. Vanaf 2021 wordt de norm 120 milligram.

Daarover hebben de lidstaten van de Europese Unie woensdag een akkoord bereikt, zo laat de Europese Commissie weten.

In september 2017 wordt de Real Driving Emissions-test ingevoerd die de werkelijke uitstoot moet meten, in plaats van laboratoriumuitslagen. Het parlement stelde dinsdag juist dat lidstaten geen overgangsfase moeten invoeren waarin de normen mogen worden overschreden.

''Stuitend. Dit zet de geloofwaardigheid van Europa op het spel'', foetert EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). ''Je zou mogen verwachten dat de fraude bij Volkswagen en het gesjoemel met tests zou leiden tot strenge normen en handhaving. Het tegendeel gebeurt.''

Totaal gebrek

De sociaaldemocraten in het parlement spreken van een ''totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de lidstaten''. ''Dat toont aan dat de lidstaten geen lessen willen trekken uit het Volkswagenschandaal en volstrekt niet bezorgd zijn om de gezondheid van de Europese burgers.'' Ook EU-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is niet te spreken over de deal.

Het parlement wil niet verdergaan dan een overschrijding van 20 procent, vanwege de onnauwkeurigheidsmarges in de testprocedure. EU-commissaris Elżbieta Bienkowska (Interne Markt) had eerder voorgesteld dat de norm tot 2019 met 60 procent zou mogen worden overschreden, maar dat wordt nu 110 procent. Bienkowska sprak woensdag desondanks van een ''robuuste'' testmethode. Volgens haar wordt de norm nu vaak met een factor vier overschreden.

Technisch comité

Het besluit werd woensdag genomen achter gesloten deuren door een technisch comité van de lidstaten. Het zijn vooral autolanden als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Zweden, Roemenië en Frankrijk die hun industrie willen beschermen. Nederland wil dat de test al volgend jaar wordt ingevoerd en dat de overschrijding 18 procent wordt.

De lobbygroep Transport & Environment denkt dat het ''hemeltergende'' besluit juridisch aanvechtbaar is. De organisatie stelt dat Nederland het enige land was dat zich voor strengere normen inzette en tegenstemde.

Dossier VW-schandaal

Lees meer over:
Tip de redactie