Autobranche kwaad om schenden afspraken autobelastingen

Het is in strijd met eerder gemaakte afspraken dat het kabinet in het begrotingsakkoord met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie heeft vastgelegd om de autobelastingen te verhogen. 

Dit vinden belangenbehartigers voor de autobranche, Bovag, RAI Vereniging en VNA. "De overheid stelt zich onbetrouwbaar op", zo stellen de belangenbehartigers maandag tegenover NU.nl.

In het akkoord dat het kabinet vorige week sloot met de oppositiepartijen worden lastenverlichtingen deels gefinancierd door hogere autobelastingen.

Zo moet een hogere aanschafbelasting (bpm) vanaf 2015 200 miljoen extra opleveren. Daarnaast wordt de vrijstelling van wegenbelasting voor zeer zuinige auto's geschrapt, dat 250 miljoen euro opbrengt.

Daarbovenop komen de al eerder aangekondigde accijnsverhogingen op diesel en lpg.

De Jager

De plannen zijn echter strijdig met de afspraken die in 2011 met voormalig minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zijn gemaakt aldus onder anderen Bovag.

Met De Jager waren afspraken, zoals de tarieven voor de autobelastingen, vastgelegd tot 2016 tijdens de aanscherping van CO2-grenzen.

"Dit om te voorkomen dat er te pas en te onpas aan de knoppen wordt gedraaid en niemand weet waar hij aan toe is. Maar de 'in beton gegoten' afspraken worden nu met voeten getreden", aldus een woordvoerder, die refereert aan de uitspraak van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher.

Energieakkoord

De belangenverenigingen doen een dringend beroep aan de Kamer om de afspraken te herzien, zodat de organisaties ook in de toekomst weer "met vertrouwen" mee kunnen werken aan afspraken zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Energieakkoord.  

De organisatie wijst er daarnaast opnieuw op dat automobilisten in toenemende mate in buurlanden zullen gaan tanken bij de verhoging van de accijns en dat in het verleden is gezegd dat een verhoging alleen kan als dit in buurlanden ook het geval is. 

Woensdag wordt er in de Tweede Kamer over het begrotingsakkoord gedebatteerd. 

Overzicht: belangrijkste punten uit het akkoord

Lees meer over geldzaken op NUgeld

Lees meer over:
Tip de redactie