'Bouw vijfduizend extra sociale huurwoningen'

Als het aan de PvdA ligt zet de stad een reservepotje van 125 miljoen euro in om enkele duizenden extra sociale huurwoningen te bouwen. 

Vijfduizend extra woningen moeten er komen volgens de sociaaldemocraten. Hiervoor wil de partij het Amsterdamse Stimuleringsfonds voor volkshuisvesting inzetten. Hier zit 125 miljoen aan reserve in.

Lees ook: Amsterdam bouwt met spoed 2700 woningen voor kwetsbaren

"Het geld is van de corporaties en de gemeente. De komende jaren wordt de reserve opgeheven", redeneert de PvdA. "De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn opgelopen tot 17 jaar. (...) Voor sociale woningbouw hebben we een fonds waar nog 125 miljoen inzit. Laten we dat vooral gebruiken om de voorraad betaalbare woningen in deze tijd te vergroten." Aldus PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman.

Woensdag komt de partij met een voorstel in de gemeenteraad over de bouwplannen.

Mail de redactie

Mail de redactie
Heeft u tips of opmerkingen over het regionale nieuws op NU.nl? Mail dan de redactie op:
Tip de redactie