Een groep van 24 ondernemers heeft hoofdaannemer Van Mourik aansprakelijk gesteld voor de schade die ze lijden door het ongeluk met de Julianabrug.