Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen

Een groep boeren in Groningen wil gecompenseerd worden voor de gaswinning in Groningen.

Volgens RTV Noord gaat het om een groep van twintig boeren die graag zouden zien dat de Mijnbouwwet uit 2003 wordt aangepast. Hierin staat dat boeren verplicht zijn de winning van delfstoffen op hun grondgebied kosteloos toe te staan.

De vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer roept boeren op zich aan te sluiten bij een nieuw op te richten stichting. Tot nu toe hebben zich zo'n twintig agrariërs aangemeld. Ze denken dat uiteindelijk tachtig boeren zich bij de stichting zullen aansluiten. 

De redenen voor de compensatie zijn de negatieve gevolgen van de gaswinning. "We hebben te maken met bevingen, bodemdaling en met imagoschade die aanzienlijk is. Dus alle reden om deze vraag voor te leggen", aldus Albrechtus Tebbens Torringa, lid van de vereniging.  

In eerste instantie wordt er gekeken of er overeenstemming kan worden bereikt met het ministerie van Economische Zaken. Als dit niet lukt, stapt de stichting naar de rechter.

Video: De gaswinning in Groningen in 60 seconden

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door in60seconds

NU op NUfoto

NU op NUfoto
Bekijk de laatste nieuwsbeelden van lezers. Zelf getuige van nieuws? Stuur uw foto's in via NUfoto.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 06.00 uur weten wat het nieuws wordt?