NU.nl is de best bezochte nieuwssite van Nederland. NU.nl behoort tot het netwerk van Sanoma Media. Binnen NU.nl bestaan diverse advertentiemogelijkheden. Over de specifieke mogelijkheden leest u meer in de NU.nl adverteerdersinformatie op de website van Sanoma .

Alle campagnes die worden geplaatst op NU.nl worden nauwlettend gevolgd door het admanagement systeem van Sanoma Media. Dit betekent dat u als adverteerder online toegang heeft tot uitgebreide statistische informatie over uw campagne.

Voor meer informatie over advertentie- en sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met onze Sales-afdeling.

Voor meer informatie over adverteren op NU.nl of de andere sites van Sanoma verwijzen we u naar www.sanoma.nl
NU nieuwslezer


NU.nl heeft een eigen RSS-reader. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar redactie@nu.nl.